تولید کننده ماشین نظافت صنعتی در ایران

بعد از 4 دهه واردات ، صدای تولید اسکرابر در قزوین به گوش می رسد.

کوشا اندیش شاهکار ( کرشا ) تنها تولید کننده ماشین نظافت صنعتی و کف شوی نظافتی اعم از دستی و سرنشین دار  می باشد.

محصولی که تا چندین سال پیش از خارج از کشور وارد می شده با توجه به دانش فنی، بومی سازی شده است.

ماشین های اسکرابر کرشا بر اساس استانداردهای جهانی ساخته می شود.

 

#تولید کننده ماشین نظافتی در ایران #تولید کننده اسکرابر در ایران #تولید کننده ماشین صنعتی در ایران

#تولید کننده ماشین نظافتی در ایران #تولید کننده اسکرابر در ایران #تولید کننده ماشین صنعتی در ایران

#تولید کننده ماشین نظافتی در ایران #تولید کننده اسکرابر در ایران #تولید کننده ماشین صنعتی در ایران

#تولید کننده ماشین نظافتی در ایران #تولید کننده اسکرابر در ایران #تولید کننده ماشین صنعتی در ایران

دیدگاهتان را بنویسید