جوایز و افتخارات

کرشا در رسانه ملی

جشنواره
کارآفرینی

حضور مهندس عباس شیرزاده، مدیرعامل شرکت کرشا تولید کننده ماشین کف شور ایرانی در برنامه جشنواره کارآفرینی (کارستون) شبکه یک
پخش ویدیو

کوشا اندیش شاهکار

تهران- ميرداماد- ميدان مادر خيابان شاه نظري برج ناهید طبقه 9-واحد 4

22270072-22270073

22270082-22270083

صفحات کاربردی

امور مشتریان

شبکه های اجتماعی