تولید کننده ماشین نظافت صنعتی در ایران

بعد از 4 دهه واردات ، صدای تولید اسکرابر در قزوین به گوش می رسد. کوشا اندیش شاهکار ( کرشا ) تنها تولید کننده ماشین نظافت صنعتی و کف شوی…

ادامه خواندن تولید کننده ماشین نظافت صنعتی در ایران