فروش اسکرابر ایرانی کرشا؛ اولین تولیدکننده محصولات نظافتی در غرب آسیا

حالا و پس از گذشت چهار دهه وابستگی به تولیدکنندگان خارجی و وارد کردن محصولات نظافتی، نوید تولید اسکرابر ایرانی در قزوین و به خودکفایی رسیدن در زمینه تولید ماشین‌های…

ادامه خواندن فروش اسکرابر ایرانی کرشا؛ اولین تولیدکننده محصولات نظافتی در غرب آسیا